Работилница

Работим за това, хората от Северозапада да живеят достойно!

Трудотерапевтична работилница "Северозапад" има за цел да работи с младежи с интелектуални затруднения, като им помогне да усвоят и развият умения и навици за самостоятелен или относително самостоятелен живот.

В Работилницата младежите имат възможност да изработват сувенири, като получават заплащане за труда си. Младежите изработват магнити, тениски, бижута.

Работилница "Северозапад" благодари на Тихомира Методиева, Георги Величков, Васил Врачовски, Весела Комаревска, Борис Кръстев, Карина Вутова. Работилницата използва техни фотографии, предоставени безвъзмездно за нашата дейност. Благодарим ви!

Работилница "Северозапад" работи с оборудване, закупено по проект, финансиран от TELUS INTERNATIONAL EUROPE.

bnp paribaРаботилница "Северозапад" работи с финансовата подкрепа на BNP Paribas.

craft.jpg

Фондация "Проект Северозапад" работи благодарение на хората, които ни подкрепят. Социалният патронаж, складът за храна и работилницата ни не биха били възможни без вас! Нашите усилия са насочени към изграждането на устойчив модел на самофинансиране на тези дейности. За да постигнем тази наша цел, имаме нужда, както от финансов ресурс и доброволци, така и от клиенти на нашата продукция.

Новини

©2024 Фондация Проект Северозапад. Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search